Leeromgeving voor deelnemers van OWG

Deelnemers van OWG hebben vrije toegang tot Let’s Learn, de elektronische leeromgeving die speciaal voor het primair onderwijs is ontworpen. Vanaf het begin zijn leerkrachten betrokken bij de ontwikkeling van Let’s Learn, waarmee OWG bijdraagt aan efficiëntereffectiever en leuker onderwijs door de toepassing van ICT.

Binnen deze leeromgeving vinden leerlingen en leerkrachten een mediatheek vol gecontroleerde werkbladen, een agenda, een digitaal portfolio, dat wil zeggen een eigen profielpagina met een overzicht van het gemaakte werk. Daarnaast kunnen de leerlingen onderling berichten versturen en is er een 'prijzenkast'. Er is een nieuwspagina waar de laatste nieuwtjes (handelingen) van de klas, maar ook bijvoorbeeld van het NOS Jeugdjournaal te vinden zijn. Tot slot vindt u in onze mediatheek filmpjes van OnderwijsTV en webbased spellen zoals Klasserace.

Leerkrachten hebben de controle met het eenvoudige 'leerkrachtenmenu': zij zien wat hun leerlingen doen of gedaan hebben. In Let’s Learn kunnen leerlingen al snel zelfstandig aan de slag. Leerkrachten zetten eenvoudig nieuwe werkbladen uit de mediatheek in de agenda van de leerling. Instructiefilmpjes helpen de leerkracht bij het eerste gebruik van Let’s Learn. Ook ouders krijgen bij Let's Learn de mogelijkheid om het leerproces van hun kind (op afstand) te volgen via het ouderportaal.

Deelnemers van OWG hebben recht op een schoolaccount van deze nieuwe leeromgeving. Ook niet-deelnemers kunnen een tijdelijk demo-account aanvragen.

Let's Learn gebruiken op uw school? Vraag hier een account aan!

Beter leerresultaat

BeterLeerresultaatKlassen worden steeds groter, net als het verschil in leerniveau van de leerlingen binnen deze klas. Toch wordt er van de leerkracht verwacht het beste uit ieder kind naar boven te halen. Let's Learn kan de leerkracht hierbij helpen.

Lees meer: Beter leerresultaat

Meer tijd over

Meertijdover2Tijd is schaars binnen het onderwijs. Een nieuw product mag dan zeker niet teveel tijd kosten, maar moet juist tijdwinst opleveren. Door de eenvoudige opzet van Let's Learn kost het niet veel tijd om er mee aan de slag te gaan en levert het al gauw tijdwinst op!

Lees meer: Meer tijd over

Meer plezier in het leren

MeerplezierMultimedia verrijkt de klas en het leerproces. In de meeste klassen hangt daarom al een digibord. Met Let's Learn kan het individuele leerproces nog meer verrijkt worden. Leren wordt zo nog leuker voor de leerlingen, zowel binnen als buiten de klas.

Lees meer: Meer plezier in het leren